Road to Billion » Blog Archives

Tag Archives: ว่าที่เซียนหุ้นพันล้าน

Personal Finance การลงทุน การใช้ชีวิต จิตวิทยาความมั่งคั่ง

5 ขั้นตอนการสร้างพอร์ตแบบเซียนหุ้นพันล้าน

Published by:

5 steps to investment success

ขั้นที่ 1 กำหนดแนวทางการลงทุน

  • ข้อนี้เป็นสิ่งนักลงทุนส่วนมากมองข้าม หลายคนหยิบเอาปรัชญาในการลงทุนของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ก่อน ว่ามันเข้ากับนิสัย ความถนัด และเป้าหมายในการลงทุนของเรารึเปล่า
  • นอกจากนั้น ก่อนเราจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเราควรเข้าใจก่อนว่าในโลกการลงทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จแบบไหนบ้าง การศึกษาแนวทางของนักลงทุนระดับโลก Buffett, Fisher, Lynch, Graham, Templeton ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างปรัชญาการลงทุนที่ประสบความสำเร็จของนักลงทุนทุกคน

ขั้นที่ 2 รู้จักหลักการที่ถูกต้อง Continue reading