Road to Billion » 15 June 2014

Daily Archives: 15 June 2014

Personal Finance การใช้ชีวิต

90 นาทีกับชีวิตการเงิน

Published by:

90 min up

ชีวิตการเงินของคนเราก็เหมือนเกมส์ฟุตบอล เรามีเวลา 90 นาทีในการทำคะแนนให้ชนะคู่แข่ง และถ้าเราวางแผนและเตรียมความพร้อมมาดีเราก็จะสามารถทำคะแนนเอาชนะคู่แข่งได้ แต่ในความเป็นจริงคนส่วนมากกลับพลาดโอกาสที่จะทำคะแนนนำตอนต้นเกมส์ และกลับมาเสียประตูง่ายๆในแบบที่ไม่น่าจะเสีย ทำให้ตอนท้ายเกมส์ต้องมาเร่งยิงประตูคืนทำให้หลายๆครั้งกลับโดนสวนกลับทำคะแนนทิ้งห่างไปอีก ชีวิตการเงินการของเราในแต่ละวัยจะมีโอกาสและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน กลยุทธ์และหลักในการบริหารก็ควรจะแตกต่างกันด้วย

วัยเริ่มทำงาน 20 – 30 ปี:

ในช่วงแรกของเกมส์เราอาจจะยังไม่คุ้นกับสนาม ยังไม่คุ้นกับคู่แข่ง อาจจะต้องเล่นประคองๆไป แต่ถ้าเราวางแผนมาดีก็อาจจะมีโอกาสทำประตูได้ คนวัยนี้มีศักยภาพในการออมที่สูง เพราะยังไม่มีภาระทางการเงินมาก แต่น่าเสียดายที่คนในวัยนี้ส่วนมากมักใช้จ่ายแบบไม่ค่อยไตร่ตรอง มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด เพราะคิดว่ายังไงก็คงหาใหม่ได้ แต่กลับไม่รู้เลยว่าการใช้ชีวิตแบบขาดระบบแบบนี้กลับทำให้เราพลาดโอกาสในการทำคะแนนขึ้นนำในช่วงต้นเกมส์ไปอย่างน่าเสียดาย สิ่งที่คนวัยนี้ควรทำ: Continue reading