Uncategorized

สัมมนาว่าที่เซียนหุ้นพันล้าน 27 ก.ค.

timthumb

สัมมนาว่าที่เซียนหุ้นพันล้าน

“หุ้นที่ดี ดูยังไง?”

“รู้ได้ยังไงว่าหุ้นถูกหรือแพง?”

“การประเมินมูลค่าหุ้นทำอย่างไร?”

“จะถือหุ้นกี่ตัวดี? จะซื้อเมื่อไหร่? จะขายเมื่อไหร่?”

“จะเล่นรอบดีมั้ย?” 

“จะสร้างพอร์ตที่โตปีละ 15-20% ต่อปีได้อย่างไร?”

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้คำตอบของคำถามพวกนี้ สัมมนานี้ถูกจัดมาเพื่อคุณ!

สัมมนานี้จะทำให้คุณหายจากความเป็น”เม่า”!!! 

มาเรียนรู้วิธีคิดแบบเซียนหุ้นพันล้านที่ไม่มีสอนที่ไหน ฝึกทำ Workshop วิเคราะห์หุ้นจริงในตลาด เรียนรู้การประเมินมูลค่าหุ้น การหาราคาเป้าหมายโดยวิธีแบบพื้นฐาน แนะนำการลงทุนแนว VI (การลงทุนเน้นคุณค่า) การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ (Business Model) และอื่นๆ

banner

จุดเด่นของงาน “สัมมนาว่าที่เซียนหุ้นพันล้าน” โดย Road to Billion

 • เน้นสอนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุน (ที่ไม่มีสอนในตำรา) เช่นทัศนคติ อุปนิสัย และจิตวิทยา
 • การสอนจะเน้นให้มีการปฏิบัติจริง ในการวิเคราะห์ก็จะมีการยกตัวอย่างหุ้นที่อยู่ในกระแสมาพูด สอนเป็นแบบ Case Study ทำให้เข้าใจได้ง่าย
 • โปรแกรมนี้สอนโดยคนที่มีทั้งความรู้ ประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในการลงทุนจริงๆ ทั้งในฐานะนักวิเคราะห์ ผู้บริหารกองทุน และนักลงทุนส่วนบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
 • การสอนจะเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยผู้เรียนแต่ละท่านจะได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ผู้สอนจะทำหน้าที่เป็น “โค้ช” ที่คอยให้คำแนะนำและปรับปรุงกระบวนการคิด
 • ทุกท่านจะมีส่วนร่วมในการทำ “Workshop วิเคราะห์หุ้น” โดยแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันวิเคราะห์หุ้นที่ทางวิทยากรกำหนดให้ โดยจะได้รับ Feedback จากทางวิทยากรโดยตรง
 • คุ้มค่า เพราะผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับบทความดีๆและ “การบ้าน” ในการวิเคราะห์หุ้นให้ทำก่อนจะเข้าร่วมงาน นอกจากนี้จะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับนักลงทุนเก่งๆที่มาร่วมงานสัมมนาอีกหลายท่าน และที่พิเศษที่สุดยังได้เข้าร่วมกลุ่ม Road to Billion Academy ชุมชนออนไลน์ที่สร้างไว้ศิษย์เก่าของงานสัมมนาว่าที่เซียนหุ้นพันล้านทุกท่าน 

Value

หัวข้อการบรรยาย

 • 8.30 – 9.00
  • -ลงทะเบียน
 • 9.00 – 10.30
  • -How to be a billionaire? เส้นทางสู่การเป็นเซียนหุ้นพันล้าน
  • -ทำไมต้องเป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing)?
  • -7 ขั้นตอนไปสู่การเป็นว่าที่เซียนหุ้นพันล้าน
  • -การตั้งเป้าหมายการลงทุน
  • -กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าแบบต่างๆ 
 • 10.30 – 10.45
  • -พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10.45 – 12.00
  • -วิธีการ “ขุดหุ้น” (วิธีหาไอเดียหุ้นเด็ดๆ)
  • -หลักในการคัดเลือกหุ้นแนววีไอ (หลักง่ายๆในการประเมินศักยภาพของหุ้นเบื้องต้นด้วยตัวเอง)
  • -วิธีการ “เจาะลึก” หุ้นแบบวีไอ + นักวิเคราะห์
  • -การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis)
  • -การวิเคราะห์​โมเดลธุรกิจ (Business Model Analysis)
 • 12:00 – 13:00
  • -รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 – 14:30
  • -การประเมิน “คุณภาพ” หุ้น
  • -การประเมินมูลค่าหุ้น (เน้นสอนวิธีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่เน้นทฤษฎี)
  • -Workshop การคัดเลือกหุ้น
   • -Case study ให้ผู้สัมมนาการวิเคราะห์หุ้นจริงในตลาดร่วมกับทีมโดยมีการบ้านให้ทำล่วงหน้าก่อนการสัมมนา
   • -โดยจะสอนการวิเคราะห์การเติบโตของหุ้น, ความทนทานของหุ้น, หาราคาเป้าหมาย, และข้อสรุปว่าจะซื้อหรือขายหรือไม่ เพราะอะไร
 • 14:30-14:45
  • -พักรับประทานอาหารว่าง
 • 14:45 – 16:30
  • -วิธีการ “สร้างพอร์ต” พันล้าน
   • -จะสร้างพอร์ตที่เติบโตได้ปีละ 15-20% ได้อย่างไร?
   • -จะมีหุ้นกี่ตัวในพอร์ตดี?
   • -เราควรจะกระจายความเสี่ยงอย่างไร?
   • -เราต้องมีการปรับพอร์ตบ่อยแค่ไหน?
  • -จิตวิทยาการลงทุน (กับดักทางจิตวิทยาสำหรับนักลงทุนมือใหม่และมือเก๋าและวิธีหลีกเลี่ยง)
  • -10 สุดยอดนิสัยของเซียนหุ้นพันล้าน
  • -บทส่งท้าย: 3 สิ่งที่สำคัญกว่าเงินพันล้าน
 • 16:30 – 17:00
  • -สรุปเนื้อหาในงานสัมมนา
  • -ถามตอบข้อสงสัย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

  • หลักการและวิธีปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และลงทุนในหุ้นให้ได้ผลจริง
  • กระบวนการการลงทุนที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและลดความ เสี่ยงที่ไม่จำเป็น
  • เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ การคัดกรอง และ การประเมินมูลค่าหุ้น
  • แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุน ปัจจัยทางอารมณ์ต่างๆที่มีผลต่อการลงทุน
  • แนวคิด หลักปฏิบัติ ของเซียนหุ้นพันล้านที่ประสบความสำเร็จจริงๆ
  • Checklist ขั้นตอนในการคัดเลือกการลงทุน
  • Investment Starter List ลิสต์หุ้น 28 ตัวที่ผ่านการคัดกรองไว้สำหรับนักลงทุนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนแนว Value Investing

งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร?

-ผู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้าง อาจเป็นผู้ที่ลงทุนอยู่แล้ว ทั้งมือเก่าและมือใหม่ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในแนวทาง VI (การลงทุนเน้นคุณค่า) หรือการวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน

-ท่านที่ไม่เคยลงทุนมาก่อน แต่มีพื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นบ้าง เช่น รู้ว่า P/E Ratio, EPS คืออะไรและคำนวณจากอะไร ท่านจะได้เริ่มต้นลงทุนอย่างถูกวิธีหลังจากสัมมนาแล้ว โดยทางทีมงานจะส่งบทความและเนื้อหาที่จำเป็นให้ศึกษาด้วยตนเองก่อนงานสัมมนา

ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้เรียนรู้จากการฝึกวิเคราะห์หุ้นจริงๆ ใน Workshop ที่ทางทีมงานจัดขึ้น โดยแต่ละกลุ่มจะได้เรียนรู้หลักการในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าที่สามารถนำไปใช้ในการหาหุ้นด้วยตัวเองได้

สำหรับท่านที่ไม่เคยลงทุนและไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนเลยแนะนำให้เริ่มที่คอร์ส Smart Money ซึ่งเป็นคอร์สพื้นฐานของเราก่อน

วิทยากรบรรยาย: คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง เจ้าของเพจ Road to Billion

.

    • นักลงทุนอาชีพแบบเน้นคุณค่า (Full-time Value Investor)
    • เจ้าของ Page “Road to Billion” ที่มีผู้ติดตามกว่า 20,000 คน
    • อดีตนักวิเคราะห์อาวุโสและผู้บริหารกองทุนหลายพันล้านบาทจากสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
    • ไปดูงานและพบกับนักลงทุน ผู้จัดการกองทุน ผู้บริหารบริหารบริษัทจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 บริษัท
    • แขกรับเชิญในรายการ VI สายดำ ทางช่อง Money Channel
    • แขกรับเชิญในรายการ “มือใหม่” ทางช่อง Money Channel ในฐานะนักลงทุนต้นแบบ
    • วิทยากรในงาน SCB SME Moments with Idols ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
    • อาจารย์รับเชิญวิชา Financial Statement Analysis คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • อาจารย์รับเชิญในหัวข้อ Secrets of Successful Value Investment คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

15982_10151891711446745_369030359_n

Feedback จากผู้เข้าร่วมสัมมนารุ่นที่แล้ว

IMG_9693

ได้ทดลองคิดมูลค่าหุ้นจริง ได้มุมมองใหม่ๆจากสมาชิกในกลุ่มที่มีหลายมุมมอง ชอบการ Workshop เน้นการประยุกต์ไปใช้งานได้จริง

คุณปกรณ์ หุตะนานันทะ
คุณปกรณ์ หุตะนานันทะ

ได้มีการแชร์ข้อมูลกัน ทำให้ได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้งานได้จริง

คุณพิสิษฐ์ บุญยโชติมงคล
คุณพิสิษฐ์ บุญยโชติมงคล

การ workshop เยี่ยมมาก แถมมีการสรุปท้าย class รวมทั้งจุดที่ต้องกลับไปดู ผมคิดว่าดีมากๆเพราะจะได้ไปถูกทาง ถือเป็นไกด์ไลน์ได้

1. ได้เรียนรู้จากเพื่อนๆร่วมชั้น ได้เห็นความผิดพลาดของตนเอง
2. ได้ลองประเมิน value อย่างจริงจัง (และเป็นระบบโดยการสร้าง model)
3. ได้รู้จักหุ้นที่ไม่เคยศึกษามาก่อน

คุณชวกร เตชะเกสรี
คุณชวกร เตชะเกสรี

โดยส่วนตัวแล้วยังไม่เคยลงทุนในหุ้นทุกรูปแบบ จึงไม่ได้มีความรู้พื้นฐานมากนัก แต่ด้วยการนำเสนอง่ายๆผ่านการแชร์ประสบการณ์ตรงของวิทยากรทั้งในฐานะผู้ลงทุนเองและผู้บริหารกองทุนมาก่อน ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สนุกค่ะเหมือนได้ไปเที่ยวบริษัทนั้นๆด้วย ได้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ก่อนการลงทุนได้ง่ายๆ เนื้อหาไม่อิงวิชาการมากเกินไป ทำให้คนไม่เคยลงทุนเลย มานั่งเรียนก็เข้าใจได้
แนะนำสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวนะคะ

คุณภาณุมาศ คาดีวี
คุณภาณุมาศ คาดีวี
นักเขียน

พี่บอลถือเป็นหนึ่งท่านที่ทีน่าชื่นชมในแนวความคิดและความตั้งใจในการส่งต่อความรู้ ทีน่าสัมผัสได้ถึงความตั้งใจอันเต็มเปี่ยมที่จะถ่ายทอดแนวความรู้ที่พี่บอลสั่งสมมาให้กับนักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนาแบบไม่มีกั๊ก และที่สำคัญนำไปใช้ได้จริงทั้งกรอบแนวความคิด และวิธีการเลือกหุ้นค่ะ

คุณทีน่า สุภัทกิตต์ เจตทวีกิจ
คุณทีน่า สุภัทกิตต์ เจตทวีกิจ
พิธีกร Money Channel

ผู้สอนมีประสบการณ์ในการลงทุนจริงๆ นำประสบการณ์มาสอน ทำให้ผู้มาเรียนได้เข้าใจจริงๆ นำ้เสียงการสอนสนุก น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ วิทยากรมีพลัง มี passion ในการแชร์ ประทับใจค่ะ

คุณณัฎช์นรี สุธนะสิริชัย
คุณณัฎช์นรี สุธนะสิริชัย

วิทยากรเป็นกันเองและแชร์ประสบการณ์จริงอันมีค่าให้กับผู้ร่วมสัมมนา Workshop ก็มีประโยชน์มากๆครับ เวลาอาจจะน้อยไปหน่อยกับเนื้อหา อยากให้คอร์สยาวกว่านี้ครับ

คุณ Superstock Man
คุณ Superstock Man

คอร์สเนื้อหาอธิบายได้เข้าใจง่าย ชัดเจนดี ได้แง่คิดดีๆตลอดการสัมมนา นำไปใช้จริงได้ทันที โดยรวมประทับใจคอร์สนี้ครับ ชื่นชมมากครับ

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล
คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล
นักลงทุน VI อาชีพ

สัมมนานี้มีประโยชน์มากๆ ทั้งสำหรับมือใหม่และมือเก่า รวมถึงให้ข้อคิดที่ดีมากๆในการลงทุนและใช้ชีวิต

คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

IMG_9662

DSC_0354

DSC_0344

DSC_0343

DSC_0360

 

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 3,500 บาท/ท่าน 

รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ road2billion@gmail.com หรือโทร. 092-253-3535

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนารอบวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

* Required
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Never submit passwords through Google Forms.

Comment