Road to Billion » 13 December 2012

Daily Archives: 13 December 2012

Personal Finance การใช้ชีวิต

อิสรภาพที่แท้จริง

Published by:

Freedom

“ลาออกมาแล้วเป็นยังไง?”
เป็นคำถามที่ผมได้ยินบ่อยที่สุด หลังจากผมลาออกมาเพื่อตามหาฝันของตัวเอง

คนรอบตัวผมส่วนมากอยากรู้ว่าผมทำได้ยังไง บางคนก็อาจจะดูแคลนสงสัยว่าผมจะไปรอดได้นานแค่ไหน แต่หลายคนก็อิจฉาที่ผมมีเวลาว่างและอิสระภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ Continue reading