Road to Billion » 10 September 2012

Daily Archives: 10 September 2012

จิตวิทยาความมั่งคั่ง

The Art of Frugality – ศิลปะแห่งการใช้เงินอย่างประหยัด

Published by:

ผู้อ่านเคยได้ยินประโยคที่ว่า “ใช้เงินอย่างคนรวย ไม่มีวันรวย ใช้เงินอย่างคนจน ไม่มีวันจน” มั้ยครับ? ถึงแม้อาจจะฟังดูธรรมดาๆ แต่สิ่งนี้คือเคล็ดลับของความสำเร็จที่ Thomas Stanley นักวิจัยที่เชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมการใช้เงินของเศรษฐีอเมริกัน เขียนไว้ในหนังสือ The Millionaire Next Door

ซึ่งถ้าให้สรุปเนื้อหาแบบสั้นๆก็คือ “วิธีการรวยแบบเชิงรับ” ครับ Continue reading