Road to Billion » 1 April 2012

Daily Archives: 1 April 2012

จิตวิทยาความมั่งคั่ง

เส้นทางสู้การเป็นเศรษฐีพันล้าน ตอนที่ 1 – ปรับความคิดชีวิตก็เปลี่ยน

Published by:

 

ชีวิตนี้คุณอยากจะมีเงินเท่าไหร่? พันล้านพอมั้ยครับ?

“แน่นอนครับ” ผมคงจะตอบอย่างไม่ต้องคิดว่าพันล้านก็เพียงพอ แต่บางท่านอาจจะตอบว่า “น้อยเกินไป” เพราะตัวเลขในใจอาจจะมากกว่าตัวเลขของผม (สมัยนี้มีเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเยอะแยะ) แต่ผมเชื่อว่าคำถามที่คุณอาจจะสนใจมากกว่า “มีเท่าไหร่ถึงพอ” น่าจะเป็น

“จะทำอย่างไรให้มีเงิน 1,000,000,000 บาทล่ะ?” Continue reading